GooglePLUS
Logo do druku
Strefa klienta:
select language pl en ru

OBRAM

SZUKAJ

Stacje mycia CIP

Budowa stacji mycia CIP:
 • zbiornik izolowany kwaśnego środka myjącego
 • zbiornik izolowany zasadowego środka myjącego
 • zbiornik wody płuczącej
 • zbiornik wody wtórnej (opcja)
 • zespół podgrzewania środków myjących
 • zespół pomiaru i regulacji stężenia środków myjących
 • pompy podające środek myjący
 • instalacje wewnętrzne i armatura
 • układ sterowania


Każdy tor mycia stacji posiada niezależnie:
 • zespół podgrzewania i regulacji temperatury środków myjących
 • zespół pomiaru i regulacji stężenia środków myjących na powrocie


Stacja mycia CIP zapewnia elastyczność pracy dzięki zastosowaniu równoległych torów oraz wysoką jakość mycia spełniając następujące funkcje:
 • możliwość obiegu środków myjących przez zbiornik główny
 • kontrola stężenia i automatyczne dozowanie środków myjących
 • pełna kontrola nad przepływem środków myjących (na zasilaniu i powrocie)
 • pomiar rzeczywistego czasu mycia (bez uwzględniania czasu rozgrzewania obiegu)
 • pełna automatyzacja procesu mycia

Zakres funkcji realizowanych przez stacje mycia:
1. Napełnianie i regulacja poziomów roztworów w zbiornikach stacji mycia:
 • czujnik ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach
 • zawory pneumatyczne na dopływie wody do zbiorników

2. Kontrola stężenia roboczych roztworów myjących:
 • pomiar przewodności na wewnętrznym obiegu cyrkulacyjnym

3. Sterowanie temperaturą roztworów myjących:
 • pomiar temperatury na wyjściu z wymiennika
 • regulacja temperatury przy użyciu zaworu parowego
 • pomiar temperatury na powrocie roztworów myjących

4. Sterowanie rozdziałem powracających roztworów z obiegów myjących:
 • pomiar przewodności powracających roztworów do stacji mycia
 • separacja faz na podstawie zaprogramowanych wartości granicznych

5. Programowanie pracy stacji mycia w zależności od charakteru i wielkości wybranych obiegów myjących:
 • czasu trwania poszczególnych operacji mycia
 • temperatury mycia
 • możliwość wyboru programu mycia

6. Automatyczne przełączanie pomiędzy obiegiem długim i krótkim 

7. Układ ma możliwość przeprowadzenia kwasowania zbiornika ługu

8. System sterowania – przy zastosowaniu czujnika przepływu jest w stanie wykryć zablokowanie przepływu na instalacjach myjącychZdjęcia

O Firmie Oferta Realizacje Nasi przedstawiciele Multimedia Praca Kontakt Mapa Strony

Copyright 2011 by Obram. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: 4hosting.pl